Hình thức mua xe

I . MUA XE TRẢ THẲNG – TIỀN MẶT HAY CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG .

A. Thanh toán.

1. Bên Mua  thanh toán cho Bên Bán làm 02 lần như sau:

- Lần 1: Bên Mua đặt cọc cho bên Bán số tiền  10% giá trị của xe và ký hợp đồng mua bán xe với bên bán và thanh toán số tiền còn lại trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Lần 2: Bên Mua thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng trước khi Bên Bán bàn giao xe và đầy đủ hồ sơ xe.

2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán (tùy theo thỏa thuận của các bên).

3. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, việc thanh toán phải thực hiện trực tiếp tại Quầy thu ngân của Bên Bán. Bên Bán phải xuất Phiếu thu tiền mặt, trong đó ghi rõ số tiền Bên Mua thanh toán và có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của bên Bán.

B. Thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng.

1. Việc giao xe cho Bên Mua sẽ được thực hiện theo thời gian trong hợp đồng.

2. Địa điểm giao nhận xe: Tại địa chỉ bên Bán

3. Bên Bán sẽ giao xe trực tiếp cho Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền. Người được Bên Mua ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc giấy tờ tương đương.

4. Quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa được coi là đã chuyển từ Bên Bán sang Bên Mua kể từ thời điểm xe được giao cho Bên A hoặc người được Bên Mua ủy quyền.
 II. MUA XE TRẢ GÓP – VÂY  VỐN NGÂN HÀNG

A. Bên Mua thanh toán thành 3 đợt như sau:

- Đợt 1: Bên MUA đặt cọc cho Bên B số tiền 5% đến 10%  ngay sau khi ký hợp đồng. Để bên bán tiến hàng làm ngân hàng cho bên mua .

 - Đợt 2: Bên Mua thanh toán phần đối ứng cho Bên Bán (đã bao gồm tiền đặt cọc) ngay sau khi nhận giấy bảo lãnh chấp nhận cho vay của Ngân hàng. Lúc đó bên Bán sẽ làm thủ tục xuất hóa đơn và đăng ký xe.

Sau khi đăng ký xe với tên chủ sở hữu Bên Mua, vì bất cứ lý do gì mà Bên mua không ký nhận nợ và làm các thủ tục cần thiết với ngân hàng để ngân hàng thanh toán cho Bên Bán số tiền Ngân hàng đã cam kết thì Bên mua có trách nhiệm:

+ Thanh toán cho Bên Bán số tiền còn thiếu, hoặc chuyển quyền sở hữu cho bên thứ 3 trong thời gian sớm nhất nhưng không được quá 5 ngày kể từ ngày đăng ký xe. Bên Bán chỉ bàn giao xe sau khi đã nhận đủ 100% giá trị hợp đồng.

+ Bên Mua sẽ phải thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh như: tiền lãi tính theo lãi vay Ngân hàng của số tiền ngân hàng đã cam kết, tiền thuê chỗ trông giữ, bảo quản xe, thuế trước bạ, lệ phí đăng ký xe, lệ phí công chứng và các khoản chi phí khác,…. Đồng thời Bên Mua cũng phải chịu khoản chênh lệch giữa giá trị hợp đồng ban đầu và giá trị hợp đồng giữa Bên Bán với Bên thứ ba (đơn vị mua mới)

- Đợt 3: Số tiền còn lại của hợp đồng là số tiền Ngân hàng chấp thuận cho Bên Mua vay sẽ được Ngân hàng thanh toán trước khi Bên Bán bàn giao xe cùng toàn bộ giấy tờ xe đã đăng ký.

 Bên Mua thanh toán cho Bên Bán bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B (tùy theo thỏa thuận của các bên).

 Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, việc thanh toán phải thực hiện trực tiếp tại Quầy thu ngân của Bên Bán. Bên Bán phải xuất Phiếu thu tiền mặt, trong đó ghi rõ số tiền Bên Mua thanh toán và có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của bên Bán.

B. Thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng

1. Việc giao xe cho Bên mua  sẽ được thực hiện theo hợp đồng và trình tự của quy trình trả góp.

2. Địa điểm giao nhận xe: Tại địa chỉ Bên Bán hay theo thỏa thuận lúc đầu

3. Bên Bán sẽ giao xe trực tiếp cho Bên mua hoặc người được Bên mua ủy quyền. Người được Bên mua  ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và CMND hoặc giấy tờ tương đương.

4. Quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa được coi là đã chuyển từ Bên Bán sang Bên mua kể từ thời điểm xe được giao cho Bên mua hoặc người được Bên mua ủy quyền.

Để nhận được những thông tin và tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ Mr. Thịnh 0938.260.679.

Lưu Ý : Phương thức thanh toán có thể linh hoạt và theo sự thống nhất của 2 bên trước khi ký hợp đồng.