Tầm Nhìn

Tầm nhìn của Công Ty Ô Tô Phước Tiến là trở thành trung tâm thương mại xe tải tại miền nam việt nam!

Với 3 giá trị cơ bản của Tập đoàn được chúng tôi đề cao trên con đường thực hiện mục tiêu, tầm nhìn đó:

- Mang lại sự hài lòng cho Khách hàng.

- Tạo ra giá trị kinh tế lợi nhuận cho Cổ đông.

- Đóng góp cho sự phát triển của Xã hội, góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường sống cho tương lai.